Skip to main content

Povinné zmluvné

poistenie.

Vedeli ste, že poistnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia vozidla?

Poistenie vozidiel, z ktorého sa kryjú škody, ktoré poistenec zaviní svojim konaním iným účastníkom cestnej premávky.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Freedy

Povinné zmluvné
poistenie.

Vedeli ste, že poistnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia vozidla?

Poistenie vozidiel, z ktorého sa kryjú škody, ktoré poistenec zaviní svojim konaním iným účastníkom cestnej premávky.

Hviezda

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Máte záujem o najvýhodnejšie PZP?

Vypíšte a odošlite nasledujúci formulár. Budeme vás kontaktovať s ponukou na mieru pre vás.

Údaje z technického preukazu vozidla

Údaje o držiteľovi vozidla

Máte záujem o najvýhodnejšie PZP?

Vypíšte a odošlite nasledujúci formulár. Budeme vás kontaktovať s ponukou na mieru pre vás.

Údaje z technického preukazu vozidla

Údaje o držiteľovi vozidla

Vanesa Hovančikova

Máte radšej osobný kontakt?

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne. Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti. Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

0907 123 543

E-mail: vanesa.hovancikova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 27, Spišská Nová Ves

Máte radšej
osobný kontakt?

Vanesa Hovančikova

0907 123 543

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne.
Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti.

Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

E-mail: vanesa.hovancikova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 27, Spišská Nová Ves

Pre koho
je poistenie
určené?

Pre koho
je poistenie určené?

držiteľov tuzemského motorového vozidla, ktorý má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom

pri nájomnej zmluve s právom kúpy prenajatej veci – leasing, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca

v prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla

Poistnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR.

Rozsah
poistenia

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (5 240 000 EUR)

škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (1 050 000 EUR)

ušlého zisku

účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením

Pripoistenia

pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb

pripoistenie skiel

pripoistenie úrazu celej posádky motorového vozidla

pripoistenie škôd pri živelnej udalosti

pripoistenie stretu so zverou

pripoistenie poškodenia pneumatík

Pre koho
je poistenie
určené?

Pre koho
je poistenie určené?

držiteľov tuzemského motorového vozidla, ktorý má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom

pri nájomnej zmluve s právom kúpy prenajatej veci – leasing, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca

v prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla

Poistnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR.

Rozsah
poistenia

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (5 240 000 EUR)

škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (1 050 000 EUR)

ušlého zisku

účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením

Pripoistenia

pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb

pripoistenie skiel

pripoistenie úrazu celej posádky motorového vozidla

pripoistenie škôd pri živelnej udalosti

pripoistenie stretu so zverou

pripoistenie poškodenia pneumatík

Často kladené otázky

Musí mať moje vozidlo PZP (povinné zmluvné poistenie)?

Áno. Ak by ste nemali uzatvorené PZP, Okresný úrad Odbor dopravy Vám zašle pokutu, presne ako pri neplatnom STK alebo emisnej kontrole. Pri kúpe ojazdeného vozidlo musí byť PZP uzatvorené v deň odhlásenia vozidla pôvodným majiteľom. Pri kúpe nového vozidla v deň, kedy dostanete technický preukaz. Stále ešte pred prihlásením na polícii.

Kedy je potrebné zaplatiť povinné zmluvné poistenie?

Hneď v deň uzatvorenia. Do zaplatenia je vozidlo nepoistené.

Musím PZP platiť na celý rok vopred?

Povinné zmluvné poistenie je možné zaplatiť buď jednou splátkou na celý rok alebo dvoma splátkami polročne, alebo štyroma splátkami štvrťročne. Najvýhodnejšie je ročná platba. Pri ostatných sa cena navyšuje.

Ako môžem zaplatiť PZP?

Platiť môžete z vášho účtu prevodom, šekom na pošte, vkladom v banke. Nie je možné platiť u nás na pobočke.

Akým spôsobom môžem vypovedať PZP (povinné zmluvné poistenie)?

Poznáme 4 rôzné prípady výpovede:
1. Výpoveď pri predaji
Klient musí navštíviť osobne našu pobočku. Je potrebné priniesť veľký technický preukaz (odhlásený pôvodným majiteľom alebo už prihlásený na nového majiteľa). Stačí fotokópia. Pozor, musí byť čitateľná. Následne spíšeme výpoveď, ktorú podpíše. Výpoveď odosielame my. Klient nič neplatí. Proces trvá pár minút.
2. Dočasné vyradenie vozidla alebo zošrotovanie
Postup je veľmi podobný. Je potrebné doniesť buď potrvdenie zo šrotoviska alebo ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak potvrdenie od polície.
3. Ak chce klient zmeniť PZP (6-týždňová výpoveď)
2-3 mesiace pred výročím zmluvy príde klientovi poštou nový predpis (suma poistenia na ďalší rok). Vtedy si môže klient preveriť, či môže uzavrieť výhodnejšie poistenie. Výšku konkurenčných poistení je možné overiť cez našu online kalkulačku alebo ak preferujete osobný kontakt, tak telefonicky. Ak dostane výhodnejšiu ponuku, môže zmenit poistenie. Klientovi odporúčame stále preratávať, pretože môžu ušetriť. Pri zmene poistenia je potrebné prísť osobne. Pôvodné poistenie je nutné zrušiť. Ak by klient uzatvoril nové poistenie a nezrušil pôvodné, dôjde k duplicitnému poisteniu. Platí pôvodné PZP. Ak klient pôvodné PZP nezruší, ale nezaplatí, poistovňa mu zruší nezaplatené poistenie, ale až po 3 mesiacoch. Tým pádom je potrebné doplatiť alikvótnu časť.
4. Výpoveď novo uzatvoreného poistenia
Pri novo uzatvorenej zmluve je 2 mesiace po podpise lehota na zrušenie. Neplatí to v prípade, že povinné zmluvné poistenie pokračuje z minulého obdobia

Ako fungujú pripoistenia?

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, ktorým kryjete škody, ktoré spôsobíte na inom vozidle, pripoistenia kryjú škody na vašom vozidle. Tieto pripoistenia nenahrádzajú havarijné poistenie, pretože majú nižšie krytie a viac výluk. Napríklad, nie každá poisťovňa pripoisťuje Európu, ale len Slovensko. Ak sa stane škodová udalosť mimo Slovenska, poistenie neplatí.