Skip to main content

Poistenie

pre podnikateľov.

Podnikatelia, pozor!
Medzi poistenia pre podnikateľov patrí:
– poistenie majetku,
– prerušenia prevádzky,
– prepravy zásielok,
– strojov a elektroniky.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Freedy

Poistenie
pre podnikateľov.

Podnikatelia, pozor!
Medzi poistenia pre podnikateľov patrí:
– poistenie majetku,
– prerušenia prevádzky,
– prepravy zásielok,
– strojov a elektroniky.

Hviezda

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Monika Kočišova

Podnikateľom venujeme osobitnú pozornosť

Sme zvyknutí nato, že požiadavky každej firmy sú individuálne. Sú klienti, ktorí potrebujú pomôcť s financovaním, iní s poistením flotily alebo poistením zodpovednosti.

Ozvite sa nám a dohodnime si stretnutie.
Po krátkom rozhovore vám vypracujeme ponuku presne podľa vašich požiadaviek.

0910 123 543

E-mail: monika.kocisova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Podnikateľom venujeme osobitnú pozornosť

Monika Kočišova

0907 123 543

Sme zvyknutí nato, že požiadavky každej firmy sú individuálne. Sú klienti, ktorí potrebujú pomôcť s financovaním, iní s poistením flotily alebo poistením zodpovednosti.

Ozvite sa nám a dohodnime si stretnutie.
Po krátkom rozhovore vám vypracujeme ponuku presne podľa vašich požiadaviek.

E-mail: monika.kocisova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Čo všetko patrí 
pod poistenie pre podnikateľov?

Poistenie
majetku

Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, opravu budov, strojov a zásob.

Rozsah
poistenia

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

víchrica a krupobitie

povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

rozbitie skla

Poistenie
prerušenia prevádzky

Firmám, ktoré prerušením prevádzky prídu o zisk, avšak naďalej musia platiť fixné náklady je určené práve toto poistenie, ktoré sa vzťahuje na následnú škodu.

Čo je považované
zs následnú škodu?

ušlý hrubý zisk

zvýšené prevádzkové náklady

nevyhnutné a účelne náklady, ktoré zabránia poklesu obratu, ku ktorému by došlo v priebehu doby ručenia

Poistenie
prepravy zásielok

Poistenie chráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty.

Rozsah
poistenia

poškodenie zásielky

celková alebo čiastočná strata zásielky

náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Poistenie
strojov a elektroniky

Poistenie kryje poistné nebezpečenstvá, ktoré nie sú kryté v klasickom majetkovom poistení.

Rozsah
poistenia

Jedná sa o škody spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej je obmedzená alebo znemožnená funkčnosť stroja ako napr. chyba obsluhy, skrat, prepätie alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, konštrukčná chyba, vada materiálu a podobne.

Ďalšie druhy poistenia môžu byť:

stavebné poistenie

montážne poistenie

poistenie nákladu

poistenie pohľadávok

poistenie zodpovednosti

Čo všetko patrí 
pod poistenie pre podnikateľov?

Poistenie
majetku

Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, opravu budov, strojov a zásob.

Rozsah
poistenia

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

víchrica a krupobitie

povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

rozbitie skla

Poistenie
prerušenia prevádzky

Firmám, ktoré prerušením prevádzky prídu o zisk, avšak naďalej musia platiť fixné náklady je určené práve toto poistenie, ktoré sa vzťahuje na následnú škodu.

Čo je považované
zs následnú škodu?

ušlý hrubý zisk

zvýšené prevádzkové náklady

nevyhnutné a účelne náklady, ktoré zabránia poklesu obratu, ku ktorému by došlo v priebehu doby ručenia

Poistenie
prepravy zásielok

Poistenie chráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty.

Rozsah
poistenia

poškodenie zásielky

celková alebo čiastočná strata zásielky

náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Poistenie
strojov a elektroniky

Poistenie kryje poistné nebezpečenstvá, ktoré nie sú kryté v klasickom majetkovom poistení.

Rozsah
poistenia

Jedná sa o škody spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej je obmedzená alebo znemožnená funkčnosť stroja ako napr. chyba obsluhy, skrat, prepätie alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, konštrukčná chyba, vada materiálu a podobne.

Ďalšie druhy poistenia môžu byť:

stavebné poistenie

montážne poistenie

poistenie nákladu

poistenie pohľadávok

poistenie zodpovednosti

Často kladené otázky

Dajú sa uzatvárať poistenia aj online?

Jednotlivé poistenie je možné uzatvárať aj online. Doporučujeme však, zhodnotiť všetky produkty danej spoločnosti a vypracovať komplexnú ponuku.