Skip to main content

Poistenie

osôb.

Úraz sa môže stať každému z nás, aj pri tej najväčšej opatrnosti.

Nadštandardný servis pri úrazovom a rizikovom poistení, životnom a cestovnom poistení a aj pri poistení občianskej zodpovednosti.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Freedy

Poistenie
osôb.

Úraz sa môže stať každému z nás, aj pri tej najväčšej opatrnosti.

Nadštandardný servis pri úrazovom a rizikovom poistení, životnom a cestovnom poistení a aj pri poistení občianskej zodpovednosti.

Hviezda

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Monika Kočišova

Máte radšej osobný kontakt?

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne. Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti. Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

0910 123 543

E-mail: monika.kocisova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Máte radšej
osobný kontakt?

Monika Kočišova

0910 123 543

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne.
Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti.

Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

E-mail: monika.kocisova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Čo všetko patrí 
pod poistenie osôb?

Úrazové a rizikové
poistenie

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Doma, v práci, v škole, na cestách… Drobné ale i vážnejšie úrazy sú každodennou súčasťou nášho života a okolia.

Moderné poistné produkty rizikového životného poistenia, bez potreby sporenia, dokážu klientovi zabezpečiť poistnú ochranu nielen voči úrazu, ale aj choroby a invalidity. Klient tak má možnosť poistiť akékoľvek riziko, vrátane kritických chorôb, operácií (chirurgických zákrokov), či práceneschopnosti (PN).

Ktoré riziká
si možno poistiť?

trvalé následky úrazu

smrť v dôsledku úrazu

denné odškodné počas liečby úrazu

denné odškodné počas hospitalizácie

Životné
poistenie

Doba, v ktorej žijeme, prináša neraz mnoho prekvapení, ktoré dokážu zmeniť život človeka od základov. Starosti nastávajú, ak udalosti naberajú negatívny ráz. Choroba, úraz, invalidita… V takom prípade človek určite ocení výhody životného poistenia, ktoré dokáže reflektovať a určitým spôsobom kompenzovať straty, ktoré nastali z vyššie spomenutých dôvodov.

Rozsah
poistenia

kapitálové životné poistenie

investičné životné poistenie

detské investičné poistenie

poistenie pohrebných nákladov

Cestovné
poistenie

Cestovné poistenie podľa vašich potrieb vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe.

Nájdeme vám optimálne cestovné poistenie, či už krátkodobé poistenie alebo cenovo výhodné celoročné poistenie, prípadne ešte výhodnejšie rodinné cestovné poistenie.

Rozsah
poistenia

poistenie liečebných nákladov

asistenčné služby

poistenie právnej ochrany

úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)

poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku, finančné škody)

poistenie batožiny (poškodenie, krádež)

poistenie oneskorenia a zrušenia letu

poistenie rizikových športov

poistenie storna cesty

poistenie manuálnych pracovných ciest

Poistenie
občianskej zodpovednosti

Poistite výhodne seba a všetkých členov vašej domácnosti pre prípad škôd spôsobených v bežnom, občianskom živote. Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote za škodu v občianskom živote za pár eur ročne.

Poistení sú všetci členovia vašej domácnosti vrátane zvierat, poistené sú aj škody pri rekreačných športoch, poistná ochrana v SR aj zahraničí.

Rozsah
poistenia

škody vzniknuté iným ublížením na zdraví alebo živote

finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo majetku

Čo všetko patrí 
pod poistenie osôb?

Úrazové a rizikové
poistenie

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Doma, v práci, v škole, na cestách… Drobné ale i vážnejšie úrazy sú každodennou súčasťou nášho života a okolia.

Moderné poistné produkty rizikového životného poistenia, bez potreby sporenia, dokážu klientovi zabezpečiť poistnú ochranu nielen voči úrazu, ale aj choroby a invalidity. Klient tak má možnosť poistiť akékoľvek riziko, vrátane kritických chorôb, operácií (chirurgických zákrokov), či práceneschopnosti (PN).

Ktoré riziká
si možno poistiť?

trvalé následky úrazu

smrť v dôsledku úrazu

denné odškodné počas liečby úrazu

denné odškodné počas hospitalizácie

Životné
poistenie

Doba, v ktorej žijeme, prináša neraz mnoho prekvapení, ktoré dokážu zmeniť život človeka od základov. Starosti nastávajú, ak udalosti naberajú negatívny ráz. Choroba, úraz, invalidita… V takom prípade človek určite ocení výhody životného poistenia, ktoré dokáže reflektovať a určitým spôsobom kompenzovať straty, ktoré nastali z vyššie spomenutých dôvodov.

Rozsah
poistenia

kapitálové životné poistenie

investičné životné poistenie

detské investičné poistenie

poistenie pohrebných nákladov

Cestovné
poistenie

Cestovné poistenie podľa vašich potrieb vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe.

Nájdeme vám optimálne cestovné poistenie, či už krátkodobé poistenie alebo cenovo výhodné celoročné poistenie, prípadne ešte výhodnejšie rodinné cestovné poistenie.

Rozsah
poistenia

poistenie liečebných nákladov

asistenčné služby

poistenie právnej ochrany

úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)

poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku, finančné škody)

poistenie batožiny (poškodenie, krádež)

poistenie oneskorenia a zrušenia letu

poistenie rizikových športov

poistenie storna cesty

poistenie manuálnych pracovných ciest

Poistenie
občianskej zodpovednosti

Poistite výhodne seba a všetkých členov vašej domácnosti pre prípad škôd spôsobených v bežnom, občianskom živote. Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote za škodu v občianskom živote za pár eur ročne.

Poistení sú všetci členovia vašej domácnosti vrátane zvierat, poistené sú aj škody pri rekreačných športoch, poistná ochrana v SR aj zahraničí.

Rozsah
poistenia

škody vzniknuté iným ublížením na zdraví alebo živote

finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo majetku

Často kladené otázky

Viete mi prehodnotiť už uzatvorené životné poistenie?

Áno, samozrejme. Oplatí sa prehodnotiť najmä staršie životné poistenia, pretože podmienky sa za posledné obdobie zmenili.