Skip to main content

O nás

Pôsobíme v 16 mestách na Slovensku.

V každej pobočke poskytujeme zázemie a finančnú podporu stabilným finančným agentom.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

O nás

(5/5) V tomto roku už viac ako 1000 spokojných klientov

Sme špička
v týchto oblastiach:

Zhodnotenie aktuálneho
stavu poistenia

Dnes sa už nestretávame s organizáciou, ktorá by nemala uzatvorené aspoň základné poistenie majetku. Toto poistenie je treba prehodnotiť tak z pohľadu potrieb klienta, ako aj z pohľadu aktuálnych možností poistného trhu.

Vypracovanie rizikovej
analýzy – výber rizík

Znalosť štruktúry majetku, rozsahu podnikateľských aktivít, dislokácie majetku, systému zabezpečenia a systému práce, umožní pomenovanie a ocenenie rizík, ktoré by potencionálne mohli ohroziť stabilitu organizácie.

Návrh komplexného
poistného programu

Na základe rizikovej analýzy a znalostí možností slovenského a medzinárodného poistného trhu navrhneme komplexný poistný program, ktorý pokrýva potencionálne riziká, vytvára komplexný systém poistenia jednotlivých rizík, stanovuje spoluúčasti.

Uzatvorenie a správa
poistenia

Podľa výsledkov výberového konania zabezpečíme uzatvorenie poistnej zmluvy podľa konkrétnych požiadaviek klienta. Počas platnosti poistných zmlúv zabezpečujeme ich aktualizáciu vzhľadom na meniacu sa situáciu klienta alebo poistného trhu.

Asistencia pri likvidácii
poistných udalostí

Asistovanie pri likvidácii poistných udalostí považujeme za jeden zo základných prvkov našej činnosti (nahlasovanie poistných udalostí, obhliadky, konzultácie ohľadom potrebných podkladov, snaha o rýchly priebeh likvidácie, prerokovanie náhrady škody s poisťovňou…).

Odporúčanie poisťovní
pre výberové konania

Na základe permanentného sledovania medzinárodného i slovenského poistného trhu, vedomostiach o finančnej sile a stabilite poisťovní, skúseností zo spolupráce s jednotlivými poisťovňami, ktoré sú schopné dané riziko prevziať, navrhujeme klientovi okruh poisťovní, ktoré by bolo vhodné osloviť v rámci výberového konania. Konečný výber pochopiteľne realizuje klient.