Skip to main content

Podnikateľský

úver.

Získajte férový leasing s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu.

Užite si komfort pri vybavovaní Vášho leasingu.

Získate s nami nadštandardný servis.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Podnikateľský
úver.

Získajte férový leasing s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu.

Užite si komfort pri vybavovaní Vášho leasingu.

Získate s nami nadštandardný servis.

(5/5) V tomto roku už viac
ako 1000 spokojných klientov

Máte radšej osobný kontakt?

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne. Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti. Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

0910 123 543

E-mail: monika.kocisova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Máte radšej
osobný kontakt?

0910 123 543

Zavolajte nám, napíšte email alebo nás navštívte osobne.
Radi vám poradíme a vybavíme vašu požiadavku k spokojnosti.

Osobne a telefonicky: Po – Pia 9:00 – 17:00. V iných časom zvoľte emailovú komunikáciu.

E-mail: monika.kocisova@merkurybroker.sk
Nájdete nás na adrese: Gorkého 5, Spišská Nová Ves

Podnikateľský
úver

Kontokorentný
úver

Kontokorentný úver sa poskytuje formou debetného úverového rámca nastaveného na podnikateľskom účte klienta. Splácanie je priebežné, pripísaním platieb na podnikateľský účet. Splatenú časť je možné kedykoľvek opätovne čerpať.
Výhody: preklenutie krátkodobých výkyvov v likvidite firmy

Splátkový
úver

Revolvingový úver
Revolvingový úver je účelové čerpanie úveru. Splácanie úveru prebieha formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom. Lehota splatnosti je jedno zvyčajne dohodnuté obdobie, maximálne však po dobu jedného roka. Spolu maximálne 5 období.
Zabezpečenie: vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok, zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iný majetok akceptovaný bankou

Krátkodobý, strednodobý, dlhodobý úver
Tieto druhy úveru sú poskytované na účelové čerpanie úveru. Splácanie úveru prebieha formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom. Lehota splatnosti je určená v závislosti od druhu úveru: krátkodobý maximálne po dobu jedného roka, strednodobý maximálne po dobu piatich rokov, dlhodobý maximálne po dobu desiatich rokov, v závislosti od životnosti financovanej investície.
Zabezpečenie: vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok, zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iný majetok akceptovaný bankou

Projektové
financovanie

Projektové financovanie sa poskytuje na financovanie novovzniknutých spoločností založených prioritne za účelom realizácie konkrétneho projektu. Ide napríklad o financovanie developmentu, výstavby, financovanie nových výrobných programov, financovanie nákupu podielov spoločností, a pod.

Podnikateľský
úver

Kontokorentný
úver

Kontokorentný úver sa poskytuje formou debetného úverového rámca nastaveného na podnikateľskom účte klienta. Splácanie je priebežné, pripísaním platieb na podnikateľský účet. Splatenú časť je možné kedykoľvek opätovne čerpať.
Výhody: preklenutie krátkodobých výkyvov v likvidite firmy

Splátkový
úver

Revolvingový úver
Revolvingový úver je účelové čerpanie úveru. Splácanie úveru prebieha formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom. Lehota splatnosti je jedno zvyčajne dohodnuté obdobie, maximálne však po dobu jedného roka. Spolu maximálne 5 období.
Zabezpečenie: vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok, zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iný majetok akceptovaný bankou

Krátkodobý, strednodobý, dlhodobý úver
Tieto druhy úveru sú poskytované na účelové čerpanie úveru. Splácanie úveru prebieha formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom. Lehota splatnosti je určená v závislosti od druhu úveru: krátkodobý maximálne po dobu jedného roka, strednodobý maximálne po dobu piatich rokov, dlhodobý maximálne po dobu desiatich rokov, v závislosti od životnosti financovanej investície.
Zabezpečenie: vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok, zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iný majetok akceptovaný bankou

Projektové
financovanie

Projektové financovanie sa poskytuje na financovanie novovzniknutých spoločností založených prioritne za účelom realizácie konkrétneho projektu. Ide napríklad o financovanie developmentu, výstavby, financovanie nových výrobných programov, financovanie nákupu podielov spoločností, a pod.

Často kladené otázky

Zastupujete viacero bánk?

Áno, zastupujeme viacero finančných inštitúcií.