Skip to main content

Poistenie

pre podnikateľov.

Podnikatelia, pozor!

Medzi poistenia pre podnikateľov patrí poistenie majetku, prerušenia prevádzky, prepravy zásielok, strojov a elektroniky.

V tomto roku už viac
ako 350 spokojných klientov

Freedy

Poistenie
pre podnikateľov.

Podnikatelia, pozor!

Medzi poistenia pre podnikateľov patrí poistenie majetku, prerušenia prevádzky, prepravy zásielok, strojov a elektroniky.

Hviezda

V tomto roku už viac
ako 350 spokojných klientov

Čo všetko patrí 
pod poistenie zodpovednosti?

Poistenie
majetku

Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, opravu budov, strojov a zásob.

Rozsah
poistenia

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

víchrica a krupobitie

povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

rozbitie skla

Poistenie
prerušenia prevádzky

Firmám, ktoré prerušením prevádzky prídu o zisk, avšak naďalej musia platiť fixné náklady je určené práve toto poistenie, ktoré sa vzťahuje na následnú škodu.

Čo je považované
zs následnú škodu?

ušlý hrubý zisk

zvýšené prevádzkové náklady

nevyhnutné a účelne náklady, ktoré zabránia poklesu obratu, ku ktorému by došlo v priebehu doby ručenia

Poistenie
prepravy zásielok

Poistenie chráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty.

Rozsah
poistenia

poškodenie zásielky

celková alebo čiastočná strata zásielky

náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Poistenie
strojov a elektroniky

Poistenie kryje poistné nebezpečenstvá, ktoré nie sú kryté v klasickom majetkovom poistení.

Rozsah
poistenia

Jedná sa o škody spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej je obmedzená alebo znemožnená funkčnosť stroja ako napr. chyba obsluhy, skrat, prepätie alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, konštrukčná chyba, vada materiálu a podobne.

Ďalšie druhy poistenia môžu byť:

stavebné poistenie

montážne poistenie

poistenie nákladu

poistenie pohľadávok

poistenie zodpovednosti

Čo všetko patrí 
pod poistenie zodpovednosti?

Poistenie
majetku

Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, opravu budov, strojov a zásob.

Rozsah
poistenia

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

víchrica a krupobitie

povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

rozbitie skla

Poistenie
prerušenia prevádzky

Firmám, ktoré prerušením prevádzky prídu o zisk, avšak naďalej musia platiť fixné náklady je určené práve toto poistenie, ktoré sa vzťahuje na následnú škodu.

Čo je považované
zs následnú škodu?

ušlý hrubý zisk

zvýšené prevádzkové náklady

nevyhnutné a účelne náklady, ktoré zabránia poklesu obratu, ku ktorému by došlo v priebehu doby ručenia

Poistenie
prepravy zásielok

Poistenie chráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty.

Rozsah
poistenia

poškodenie zásielky

celková alebo čiastočná strata zásielky

náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Poistenie
strojov a elektroniky

Poistenie kryje poistné nebezpečenstvá, ktoré nie sú kryté v klasickom majetkovom poistení.

Rozsah
poistenia

Jedná sa o škody spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej je obmedzená alebo znemožnená funkčnosť stroja ako napr. chyba obsluhy, skrat, prepätie alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, konštrukčná chyba, vada materiálu a podobne.

Ďalšie druhy poistenia môžu byť:

stavebné poistenie

montážne poistenie

poistenie nákladu

poistenie pohľadávok

poistenie zodpovednosti

Často kladené otázky

Zastupujete viacero bánk?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.