Skip to main content

Čo to je a prečo je nevyhnutná.

Na čo je indexácia dobrá, aký je vlastne jej význam a prečo je aktuálne taká vysoká?

Pri uzatvorení poistenia ako klient uvádzate hodnotu svojho majetku a na túto sumu vám ho poistíme. Každoročne však ceny stavebných materiálov, nehnuteľností či zariadenia domácnosti rastú a aby bol váš majetok neustále poistený v rovnakej miere, výška poistnej sumy musí zohľadňovať zmeny týchto cien. Bez indexácie by poistený majetok zostal podpoistený, keďže poistná suma uvedená v poistnej zmluve bola v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako aktuálna poisteného majetku. Výsledkom podpoistenia môže byť nižšie poistné plnenie (takzvané krátenie), a to aj v prípade menšej poistnej udalosti.

Predstavte si, že keď vám vznikne škoda na majetku, poisťovňa vám vyplatí čiastku, ktorá nepokryje všetky náklady na obstaranie rovnakého, ako bol zničený majetok. A to už je oveľa horšie prekvapenie ako zvýšená indexácia. Bez indexácie by ste si museli každoročne preverovať hodnotu svojho majetku, aby ste mali v prípade poistnej udalosti istotu poistného plnenia, ako v čase uzavretia zmluvy. Vďaka indexácii sa tak vaše poistenie automaticky upravuje a poistenie má stále tú istú hodnotu.

Ako sa vypočítava indexácia?

Aktuálne zistené ceny sú porovnávané s cenami v predošlom roku. Ak došlo k výraznému nárastu cien, musíme to zohľadniť práve v indexácii.

Príklad:
Indexácia 1,1 znamená zvýšenie cien o 10 %. Ak ju akceptujete, výška poistenia vášho majetku vzrastie rovnako o 10 %. Naopak, bez indexácie by ste v prípade poistnej udalosti získali o 10 % menšie plnenie, ako je reálna výška spôsobenej škody.

Priemerná ročná inflácia v SR

Zdroj: Štatistický úrad SR

Dá sa indexácia odmietnuť?

V prípade nových zmlúv poistenia majetku je už indexácia povinná.

Pri starších zmluvách ako klient máte právo indexáciu odmietnuť, musíte však počítať s tým, že pri poistnej udalosti nebude vyplatená celá škoda. Indexácia opätovne pomáha klientovi zachovať hodnotu majetku na nezmenenej úrovni.

Platíme za poistenie čoraz viac?

Nie je to pravda.

Priemerná mesačná mzda

Zdroj: Štatistický úrad SR

Naopak, vzhľadom na rast reálnych miezd v ostatných rokoch utrácame za poistenie pomerne menšiu časť príjmu ako v minulosti. A hneď, ako sa ekonomika eurozóny dostane opätovne do formy, očakávaný rast nominálnych miezd v prípade rovnako očakávanej nižšej inflácie, opätovne zvýši aj reálnu mzdu a zníži tak podiel výdavkov za poistenie.

TIP:

Kontrolou poistných zmlúv predídete nepríjemným prekvapeniam.

Ak sa vám poistné nemení a stále platíte rovnakú cenu, je pravdepodobné, že v nej nie je dohodnutá automatická indexácia. Najmä u starších zmlúv to však v prípade poistnej udalosti môže znamenať katastrofu, spojenú s výrazným krátením poistného plnenia z dôvodu podhodnotenia poistenia.

Druhou príčinou krátenia poistného plnenia môžu byť zmeny na majetku. Je bežné, že ste si v priebehu rokov kúpili do domácnosti nové zariadenie (nábytok, elektronika, umelecké diela), alebo nahradili existujúce vybavenie niečím kvalitnejším a drahším, lenže ich vyššia hodnota nie je zahrnutá v poistnej sume, ktorú ste si dohodli pred rokmi.

Preto odporúčame, aby ste si svoje poistné zmluvy po dlhšom časovom období bezplatne prešli s našimi poradcami v širokej sieti pobočiek, kde vám pomôžeme nastaviť si poistenie tak, aby zahŕňalo aktuálny stav vášho majetku.